torsdag 30 maj 2013


Ungdoms-erfa 28/5

Vår ungdomsgrupp har träffats igen. Den här gången gjorde vi två studiebesök i Ölme för att studera och diskutera betesdrift i kombination med robot. Det anslöt en liten tapper skara ungdomar som även kompletterades av ett par praoelever från Rudskolan som aldrig förut varit inne i en ladugård. Eleverna som gick i sjuan uppskattade besöket mycket och imponerades av lantbrukets teknik. På Stubberud anslöt även Jonas Svensson och Ryno Härmark på Lely för att vara behjälpliga vid diskussioner kring robotarna och betesgrinden.
 
Martin Lämås guidade oss på Lämås gård. Där går korna på nattbete och då står en bred port öppen för fri trafik ut och in ur ladugården. Djuren släpps ut tidigt på våren för att betet inte ska vara allt för lockande. Det huvudsakliga grovfodret ges genom ensilage på foderbordet. Vatten ges enbart inomhus. De har lagt markduk i drivgatan och stenmjöl ovanpå för att få en stabilare drivgata.
 

Port och drivgata för fri trafik ut och in från bete nattetid på Lämås.

Ungdomar på Lämås
På Stubberud guidades vi av Andreas och Jakob Larsson. Här är det ekologisk produktion vilket ställer högra krav på bete. Korna ska ha minst halva sitt grovfoderintag från betet varje dag under betesperioden. Här krävs alltså större betesarealer. Djuren går ut genom en port och går längs med ytterväggen på en drivgata mot änden där robotarna är placerade. Där selekteras de endera till betet eller in till robotarna för mjölkning. Om korna får gå ut till betet så fortsätter de på en drivgata och kommer då till endera dag- eller nattfållan. När de ska in kommer de in till porten vid robotarna. Allt vatten finns på insidan av ladugården. Drivgatorna var hårdgjorda.

Ungdomsgruppen på Stubberud plus folk från Lely och Sigvard Larsson.

Drivgatan ut till de två olika hagarna.

Selektionsgrinden står utomhus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar