onsdag 8 maj 2013

Välkomna till vår nästa ungdoms-erfa!
Start kl 10 på Lämås i Ölme. Vi ska diskutera lösningar och idéer kring betesdrift i kobination med robot. Vi ska hinna med två gårdsbesök Lämås och Stubberud. På Stubberud kommer Ryno och Jonas från Lely och berättar en del om detta. Vi avslutar med lunch.
Kostnad: 100 kr + moms/deltagrare. Ingen anmälan, nya deltagare är också varmt välkomna!
Bild från en av Arlas kosläpp 2013

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar