onsdag 5 september 2012


Träff med banker

Idag ordnade vi en träff med banker. Träffen anordnades i syfte att ge de värmländska bankerna en bild av mjölkproduktionen som den ser ut i dag och utbyta erfarenheter kring detta. Vi hade representanter från Handelsbanken, Länsförsäkringar och Swedbank. För att få rätt känsla bland deltagarna och få bra diskussioner just kring den dagliga driften hade vi träffpunkten i gårdsmiljö. Vi var på Västanås Gård i Kristinehamn. Gården är KRAV-certifierad och drivs av bröderna Hedberg. De mjölkar ca 170 kor med 3 st Lely-robotar. Birger Hedberg berättade om gården och om hur han ser på läget och framtidsutsikterna. Birger visade oss bland annat mjölkningsrobotarna och för några var det första gången de såg en sådan. Senare samlades vi i bygdegården där Bengt Andrésen HS gav oss siffror och fakta kring på hur och varför mjölkproduktionen ser ut som den gör idag med världsmarknaden som en viktig faktor. Bengt menar bland annat på att mjölkpriset kommer att fortsätta att svänga men att bankerna måste se långsiktigt på mjölkproduktionen och våga tro på de livskraftiga företagen. Stig Carlsson på LRF Konsult var också med i diskussionerna. Mötesdeltagarna var aktiva och delaktiga och diskuterade frågor som dök upp.
Gemensamt budskap från de banker som var på plats var att de vill ha en dialog med sina kunder om utvecklingen på gården. Det är bra om man tar kontakt så snart som möjligt om man märker att likviditeten och lönsamheten försämras. Det är enklare att hitta en lösning som kan underlätta situationen om banken kan få komma in i rätt tid. Bankerna försöker så långt det är möjligt att hitta en lösning. Samma budskap gav Nordea, som vi träffade igår eftersom de inte hade möjlighet att komma i dag.

Vi tackar familjen Hedberg för att vi fick komma!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar