måndag 1 oktober 2012

I dag har vi haft vår fjärde byggERFA träff. Vi startade dagen med kaffe sedan fick vi en presentation av gården och vilka byggplaner som finns framöver. Vi var inne i både kostall och ungdjursstall.

Därefter pratade Björn Jernstedt, Länsförsäkringar, om brandskydd och elsäkerhet. Han tog upp en hel del kring vilka avstånd från annan byggnad som är viktigt att tänka på inför byggnation. Man ska i möjligaste mån placera ny byggnad på ett avstånd av minst 30 meter från annan byggnad. Är man tvungen att ha ett kortare avstånd mellan byggnaderna tillkommer krav på väggbeklädnad brandklassning. Kontakta helst gårdens försäkringsbolag i tidigt skede i byggprocessen, för att underlätta och göra rätt från början i dessa frågor.

Björn tog även upp om att man ofta glömmer boort att det krävs bygganmälan för uppvärmningsanordningar som förutom ekonomibyggnad betjänar även bygglovspliktigt objekt som till exempel bostadshus.

Hela LBK-pärmen finns att ladda ner på Lantbrukets Brandskyddskommitts hemsida http://www.lantbruketsbrandskydd.nu/ och Handbok elinstallationer i lantbruk finns att köpa på http://www.brandskyddsforeningen.se/webbutik/litteratur/204000-handbok-for-elinstallationer-i-lantbruk-och-hastverksamhet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar