måndag 5 november 2012


Framtidsmöte Mjölk!

2:e november hade vi Framtidsmöte Mjölk på Färjestads travrestaurang. Dagen startade med en god lunch. Uppslutningen till mötet var väldigt bra. Vi var totalt över 50 deltagare varav runt 30 mjölkbönder på plats och övriga kom från LRF Konsult, Länsstyrelsen, Swedbank, Fryksdalens Sparbank, Handelsbanken, Westra Wermlands Sparbank, Lely och Hushållningssällskapet Värmland.

Moderator Ola Persson inledde med en tänkvärd redogörelse kring lantbrukets utveckling med sammanfattning att han tror på en framtid för svensk mjölkproduktion men vi måste vara beredda på svängningar. Han tog också upp sommarprataren Petter Stordalens ord att vi bara kan sälja de ”bären” vi själva har men vi måste göra det på bästa sätt. Gå gärna in på P1 och lyssna Petter Stordalens sommarprat, han hade mycket bra att säga.

Erik Engelbrekts gav oss sedan fakta och siffror på svensk mjölkproduktion. Han poängterade vikten av fodereffektivitet, kostnad för arbete och eget kapital. Han har siffror som pekar på att det inte alltid betyder att man måste ha en jättestor besättning för att vara lönsam. Det finns i stort sett lika många mindre gårdar med hög lönsamhet som stora i Sverige. Erik menar att det finns en enorm potential på de svenska gårdarna och han återkopplar till Ola Perssons ord att vi måste ta till vara på de resurser vi har på den egna gården. 

Efter fikat blandade Lars Wiberg från Ölands Sparbank allvar med humor och hade många intressanta påståenden som gav oss tillfälle att tänka en gång extra. Deltagarna var aktiva och Lars tyckte att han fick god respons med frågor.  

Några bra råd från Lars är bland annat att:
  • Vallfoderkvalitén är mycket viktig –proteinet kan odlas på den egna gården.
  • God omvårdnad – om korna trivs så mjölkar de bättre.
  • Låna inte 100% vid investering.
  • Gör break even kalkyl som visar minsta mängd mjölk som måste produceras för att göra vinst
  • Gör inga affärer som inte kassaflödet tål: arrenden, markköp, ladugårdsbygge mm
  • Lean – ett arbetssätt som han tror väldigt mycket på.
Följ gärna Lars Wibergs krönikor i ATL.

Vi fick in önskemål om att ordna en träff med politiker för att kunna framföra mjölkproducenternas situation och förslag till åtgärder. Vi har som mål att tillgodose detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar